home       contact       anbi        aanvragen        nieuwsbrieven             stichting de zwaan

Miep W. Wijkmans-Zwaan

Mr. Ing. Jos Th.M. van Alebeek

Miep W. Wijkmans-Zwaan


Miep Wijkmans 020  6136713  

Jos van Alebeek 06 11407849NL35 ABNA 053 837 0106  tnv. stichting de zwaan  


41203371  fiscaal nummer: 8067.84.453


voorzitter
secretaris
Penningmeester
telefoon


bankrelatie

kvk/ handelsregister
bestuur
Postbus 80115 - 1005 BC Amsterdam - E-mail: stichtingdezwaan@gmail.com - Bankrelatie: NL35 ABNA 0538 3701 06 - KvK: Handelsregister: 41203371