stichting de zwaan
               
home         nieuwsbrieven        contact        anbi        aanvragen    
Postbus 80115 - 1005 BC Amsterdam  -  E-mail:  stichtingdezwaan@gmail.com  -  Bankrelatie: NL 35 ABNA 0538 3701 06 -  KvK: Handelsregister: 41203371
Welkom bij Stichting De Zwaan

meerjarige doelstelling

Helaas zijn er nog te veel dieren welke dringend hulp nodig hebben. De stichting heeft dan ook als doelstelling om het dierenleed zoveel mogelijk te voorkomen en/of te verminderen door in het bijzonder particulieren te ondersteunen in de meest ruime zin in hun streven hun huisdieren de noodzakelijke verzorging te geven welke noodzakelijk is.


werkwijze

De onvoorziene noodzakelijke kosten van medische behandelingen van huisdieren vergoeden wij, geheel of ten dele, rechtstreeks aan de betreffende dierenarts of instelling.

Aan organisaties geven wij in bijzondere gevallen financiële steun voor het realiseren van hun werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van dieren.