Postbus 80115 - 1005 BC Amsterdam  -  E-mail:  stichtingdezwaan@gmail.com  -  Bankrelatie: NL35 ABNA 0538 3701 06 -  KvK: Handelsregister: 41203371
stichting de zwaan anbi

Wegens te veel aanvragen hebben wij helaas moeten besluiten een tijdelijke stop te hanteren.

aanvragen


Bij de aanvraag voor een financiële bijdrage ontvangen wij graag de volgende gegevens:


        De naam van de bewindvoerder/ schuld hulpverlener en diens e-mailadres

         en telefoonnummer.


      Op basis van deze gegevens en mede gelet op feiten en omstandigheden betreffende de        aanvrager beslissen wij over het verstrekken van een bijdrage.

       Een genomen besluit is niet door discussie vatbaar.

      

      Toegezegde donaties hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf het moment van        aanvraag.Klik HIER voor het verzenden van uw e-mail.