stichting de zwaan
               
home         nieuwsbrieven        contact        anbi        aanvragen    
Postbus 80115 - 1005 BC Amsterdam  -  E-mail:  stichtingdezwaan@gmail.com  -  Bankrelatie: NL 35 ABNA 0538 3701 06 -  KvK: Handelsregister: 41203371

Aanvragen

 

Voor het aanvragen van ondersteuning kunt u ons een e-mail sturen met de volgende gegevens:

 

naam, woonplaats, postcode en huisnummer,

 

naam en telefoonnummer van eventueel behandelende dierenarts,

 

naam van het huisdier en de behandeling welke moet worden ondergaan,

 

de reden van aanvraag om ondersteuning

 

indien van toepassing:

contact gegevens van uw schuld hulpverlener/ bewindvoerder

 

bewijsstukken van uw financiële situatie

 

Klik HIER voor ons e-mailadres