stichting de zwaan
               
home         nieuwsbrieven        contact        anbi        aanvragen    
Postbus 80115 - 1005 BC Amsterdam  -  E-mail:  stichtingdezwaan@gmail.com  -  Bankrelatie: NL 35 ABNA 0538 3701 06 -  KvK: Handelsregister: 41203371

gegevens

 

 

De volledige naam van de stichting is:

 

Stichting vogel- en dierenopvang de Zwaan, fiscaal nummer: 8067.84.453

 

klik hier voor de statuten. Klik hier voor het Handelsregister voor de navolgende gegevens:

 

• de contact gegevens,  
• de doelstelling, zie de statuten.

• het beleidsplan: zie hiervoor de nieuwsbrieven. Het beleidsplan wordt jaarlijks weergegeven.  
• de bestuurssamenstelling,

• de namen van de bestuurders,

• het beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen een onkostenvergoeding.  

• het verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt men in de jaarlijkse nieuwsbrieven
• de financiële verantwoording. zie jaarrekeningen.  
 2017 en 2018

 

 

 

Donaties en ANBI status

 

Wilt u donateur worden en/of meer weten over ons werk, neem dan contact met ons op. De jaarlijkse nieuwsbrief wordt u dan toegezonden.  

 

Wij voldoen aan alle gestelde voorwaarden voor het predikaat Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI), hetgeen betekent dat uw donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

De Belastingdienst heeft hier meerdere voorwaarden aan verbonden. Voor onze huidige donateurs is de aftrekbaarheid nog steeds aanwezig. Wilt u meer weten klik dan hier.