stichting de zwaan
               
home         nieuwsbrieven        contact        anbi        aanvragen    
Postbus 80115 - 1005 BC Amsterdam  -  E-mail:  stichtingdezwaan@gmail.com  -  Bankrelatie: NL35 ABNA 0538 3701 06 -  KvK: Handelsregister: 41203371

gegevens

 

 

De volledige naam van de stichting is:

 

Stichting vogel- en dierenopvang de Zwaan, fiscaal nummer: 8067.84.453

 

klik hier voor de statuten. Klik hier voor het Handelsregister voor de navolgende gegevens:

 

• de contact gegevens,  
• de doelstelling, zie de statuten.

• het beleidsplan: zie hiervoor de nieuwsbrieven. Het beleidsplan wordt jaarlijks weergegeven.  
• de bestuurssamenstelling,

• de namen van de bestuurders,

• het beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen een onkostenvergoeding.  

• het verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt men in de jaarlijkse nieuwsbrieven
• de financiële verantwoording. zie jaarrekeningen.  
2015 en 2016