stichting de zwaan anbi

Miep W. Wijkmans-Zwaan (onbezoldigd)

Mr. Ing. Jos Th.M. van Alebeek (onbezoldigd)

Miep W. Wijkmans-Zwaan (ondezoldigd)


Miep Wijkmans 020  6136713  

Jos van Alebeek 06 11407849NL35 ABNA 053 837 0106  tnv. stichting de zwaan  


41203371  fiscaal nummer: 8067.84.453


voorzitter
secretaris
Penningmeester
telefoon


bankrelatie

kvk/ handelsregister
bestuur
Dirk Bonsstraat 26hs - 1063 VA Amsterdam  -  E-mail:  stichtingdezwaan@gmail.com  -  Bankrelatie: NL35 ABNA 0538 3701 06 -  KvK: Handelsregister: 41203371