Dirk Bonsstraat 26hs - 1063 VA Amsterdam -  E-mail:  stichtingdezwaan@gmail.com  -  Bankrelatie: NL35 ABNA 0538 3701 06 -  KvK: Handelsregister: 41203371
stichting de zwaan anbi

aanvragen


Gelet op het grote aantal aanvragen welke ons bereikt is het helaas niet mogelijk deze allemaal te honoreren. Wij vertrouwen erop dat u hier begrip voor heeft.


Bij de aanvraag voor een financiële bijdrage ontvangen wij graag de volgende gegevens:

          

      Op basis van deze gegevens en mede gelet op feiten en omstandigheden betreffende de aanvrager        beslissen wij over het verstrekken van een bijdrage. Een genomen besluit is niet voor discussie vatbaar.

      

      Toegezegde donaties hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf het moment van aanvraag.


Klik HIER voor het verzenden van uw e-mail.


toelichting


voor

bewindvoerders

en overige

dienstverleners