home       contact       anbi        aanvragen        nieuwsbrieven             stichting de zwaan
nieuwsbrieven


Ieder jaar houden wij onze donateurs op de hoogte van de hulp die wij ter bevordering van het dierenwelzijn hebben gegeven. Dat doen wij door middel van het versturen van een nieuwsbrief.

Wij vinden het belangrijk dat de donateurs zeggenschap hebben in de wijze waarop en aan wie wij  financiele hulp verlenen; suggestief ontvangen wij graag.

           Klik voor de inhoud op de onderstaande linken
Postbus 80115 - 1005 BC Amsterdam - E-mail: stichtingdezwaan@gmail.com - Bankrelatie: NL35 ABNA 0538 3701 06 - KvK: Handelsregister: 41203371