stichting de zwaan
               
home         nieuwsbrieven        contact        anbi        aanvragen    
Postbus 80115 - 1005 BC Amsterdam  -  E-mail:  stichtingdezwaan@gmail.com  -  Bankrelatie: NL35 ABNA 0538 3701 06 -  KvK: Handelsregister: 41203371
Nieuwsbrieven


Ieder jaar houden wij onze donateurs op de hoogte van de hulp die wij aan organisaties of particulieren hebben gegeven. Dat doen wij door middel van het versturen van een nieuwsbrief.

Wij vinden het belangrijk dat de donateurs zeggenschap hebben in de wijze waarop en aan wie wij eventuele financiele hulp verlenen. Wanneer donateurs op de hoogte zijn van een organisatie of een particulier die zich inzet om het dierenleed te verminderen dan kan dat bij ons worden gemeld.

Het spreekt voor zich dat wij niet in alle gevallen kunnen helpen, maar daar waar wij een positieve bijdrage kunnen leveren zullen wij dat zeker overwegen.