stichting de zwaan
               
home         nieuwsbrieven        contact        anbi        aanvragen    
Postbus 80115 - 1005 BC Amsterdam  -  E-mail:  stichtingdezwaan@gmail.com  -  Bankrelatie: NL35 ABNA 0538 3701 06 -  KvK: Handelsregister: 41203371
Welkom bij Stichting De Zwaan

meerjarige doelstelling

Helaas zijn er nog te veel dieren die dringend hulp nodig hebben. De stichting heeft dan ook als doelstelling het geven van advies en ondersteuning in de meest ruime zin aan particulieren en instellingen welke zich bezighouden met de opvang en verzorging van dieren die daaraan behoefte hebben.

werkwijze

Wij geven deze hulp niet rechtstreeks aan de aanvrager in de vorm van geld. Wij vergoeden de onvoorzienbare noodzakelijke kosten van medische behandelingen rechtstreeks aan de behandelende dierenarts of instelling.  

Ook aan organisaties geven wij in bijzondere gevallen financiële steun voor het realiseren
van hun werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van dieren.