Stichting “De Zwaan”
Welkom bij Stichting De Zwaan


Graag vertellen wij u meer over onze doelstelling en werkwijze.

Doelstelling

Helaas zijn er nog te veel dieren die dringend hulp nodig hebben.
De stichting heeft dan ook als doelstelling het geven van advies en ondersteu--ning aan particulieren en instellingen die zich bezighouden met de opvang en verzorging van dieren die daaraan behoefte hebben.

werkwijze

Wij geven deze hulp niet rechtstreeks in de vorm van geld.
Wat wij wel doen is het financieren van noodzakelijke kosten die particulieren en instellingen maken om hun werkzaamheden ten behoeve van de dieren te kunnen verrichten.

Zo vergoeden wij onder andere de noodzakelijke kosten die zijn gemaakt voor het raadplegen van een dierenarts.
De kosten voor het bouwen of verbouwen van hokken en kooien waarin de dieren worden opgevangen of gehuisvest.
Ook maken wij het door het geven van financiele steun mogelijk dat bepaalde organisaties speciale acties kunnen uitvoeren. Als voorbeeld mag dienen het mogelijk maken dat enkele beren uit Georgie naar Nederland konden worden gehaald. Zie voor meer voorbeelden onze nieuwsbrieven.

Door op deze wijze te handelen weten wij zeker dat het geld van de donateurs zo optimaal mogelijk wordt besteed.

Wij voldoen aan alle gestelde voorwaarden voor het
predikaat Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).
Dat betekent dat uw donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

In onze nieuwsbrieven vindt u hierover meer.